FORENINGEN AGAPE
GAVEBREV

Navn:
Cpr.nr.: (til Skat i forbindelse med skattefradrag)
Adresse:
Postnr.:
By:
Telefon:
Gavebrev nr: (udfyldes af Foreningen Agape)
 
Jeg forpligter mig hermed til at give Foreningen Agape et årligt beløb, dog højst så længe jeg lever,
   
1. i minimum 10 Śr svarende til % af min:
  personlige indkomst
  skattepligtige indkomst.
  Beløbet betales første gang i 20 (årstal). Den årlige ydelse beregnes af forrige års indkomst.
Jeg er indforstået med hvert år at give Foreningen Agape de nødvendige oplysninger om størrelsen af min indkomst.
   
2. eller et fast årligt beløb på kr.
  For livstid. Beløbes betales første gang i 20 (årstal).
  i minimum 10 år, dog højst så længe jeg lever.
     
Sæt kryds:
  Jeg ønsker at få tilsendt girokort til månedlig betaling
     
Gaven skal tilfalde: (udfyldes kun hvis der er særlige ønsker)
 
Sted og dato:
 
Giverens forpligtende underskrift:_______________________________________________
 
Foreningen Agapes underskrift (kasserer):________________________________________