De frie kønsroller - muligheder og begrænsninger

Af Rebekka Sonne, 15. februar 2017
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
 
Illustration

Hvordan lever man med sine valg og fravalg i et slaraffenland af muligheder, når kønsrollerne ikke er definerede så klart som før?


I løbet af de sidste årtier er der vendt op og ned på den måde, som kvinder og mænd bliver forstået og set på. Vi er gået fra at have nogle tydeligt opdelte kønsroller med hver deres opgaver og måder at agere på, til i dag at have nogle kønsroller, der lapper indover hinanden med langt flere frie valg til at være og deltage på den måde, som den enkelte ønsker i familien og i sociale relationer i øvrigt.

De frie valg kan for mange have medført en enorm befrielse, mens andre er blevet langt mere usikre på sig selv og har fået svært ved at finde sin egen identitet og rolle i samspillet med andre.

De frie valg
Vi lever i dag i et samfund, hvor det er muligt at vælge frit i forhold til mange af livets anliggender.
Derfor er det også muligt, at vi selv kan vælge, hvordan vi ønsker at være og udtrykke os blandt andre mennesker. Vi er ikke længere begrænset til at skulle være på en bestemt måde eller foretage os noget bestemt, blot fordi vi er en kvinde eller en mand. Vi har i langt højere grad mulighed for at vælge, hvordan vi ønsker at være og deltage ud fra egne unikke egenskaber. Dette kan give den enkelte mulighed for at føle sig mere tilpas og berettiget sammen med andre og dermed føle sig som en større del af det fællesskab, som han eller hun er en del af.

Alligevel kan denne frihed til at vælge medføre, at mange netop føler sig forkerte eller har svært ved at finde deres kønsmæssige identitet og rolle i relationen til andre.

Den enkelte families valg kan afgøres ud fra deres køn, men det kan i lige så høj grad afgøres ud fra andre ønsker og interesser.

Når det ikke er forudbestemt, hvad der forventes af de to køn i den enkelte sociale sammenhæng, kan det medføre mange valg og fravalg af ens måde at være og handle på. Dette kan være en krævende proces, da den enkelte kan blive nødt til at tage stilling til emner, som han eller hun måske ikke havde overvejet tidligere, eller ønskede at overveje, men som de nye muligheder i samfundet på sin vis fordre, at der bliver taget stilling til. Fx er det ikke længere kvinden, der pr definition går på barsel. Fordi denne mulighed er blevet lige så aktuel for mænd, er han på sin vis nødt til at tage stilling til dette, uanset om han ønsker at vælge det til eller fra.

Den enkelte families valg kan afgøres ud fra deres køn, men det kan i lige så høj grad afgøres ud fra andre ønsker og interesser.

Man kan vælge forkert
Når vi er nødt til at vælge, er der også en potentiel mulighed for at vælge forkert. Vi kan ende med at fortryde, at vi ikke tog mere barsel, nu hvor vi havde muligheden for det, eller vi kan fortryde, at vi tog hele barslen, da vi senere fandt ud af, at vi gerne ville have delt denne oplevelse ligeligt med vores partner. Ligeledes er der risiko for, at vi ikke ønsker konsekvenserne af fravalgene og derfor vil vælge det hele til. At vi måske både ønsker at være på barsel, men også arbejder lidt på et projekt, så karrieren ikke går helt i stå.

Nye valg vil der kun komme flere af, også i forhold til vores kønsmæssige identitet og rolle.

Risikoen for at vælge forkert og vælge for meget til, kan betyde, at vi konstant er på overarbejde, når nye valg, som har med vores øgede kønsmæssige muligheder at gøre, skal træffes.

Heldigvis er det langt fra alle, som oplever disse valg som et overarbejde. Nogle synes måske, det er direkte spændende at få lov til at overveje andre muligheder, end det som umiddelbart har ligget lige for vores køn i de tidligere årtier. Uanset hvordan du har det med valgene, så er der nogle muligheder i dag, som du er nødt til at tage stilling til.

Vælg ud fra den du er
Når vi står overfor et valg, er det vigtigt, at vi forsøger at træffe et valg, hvor vi har os selv med i det og tør at stå ved vores valg. De øgede muligheder for at vælge kan for nogle betyde, at de tror, at de så bør vælge det helt modsatte af, hvad der før i tiden var naturligt for deres køn, for på den måde at udtrykke, at de selv har valgt.
Men manden behøver ikke at gå på barsel, hvis det ikke er noget, som fungerer i den enkelte familie.
Og kvinden behøver ikke at lære at reparere en bil, hvis hun hellere vil sidde med i strikkeklubben.

At have sig selv med kan indebære, at man tør at tage et valg, på trods af at vennen, kollegaen eller naboen valgte det modsatte. Det behøver ikke betyde, at man har valgt forkert, men at man ud fra den situation, som man stod i på det givne tidspunkt, fandt dette som det bedste valg.
Hvis man senere finder ud af, at noget andet kunne være et bedre valg, kan man vælge om, eller anerkende denne nye erfaring, og dermed have dette med, når nye valg skal træffes. Nye valg vil der kun komme flere af også i forhold til vores kønsmæssige identitet og rolle.Kategori: Køn

Relaterede emner:
Kønsidentitet
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
© 2021 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger