Utroskab i bibelsk belysning

Af Daniel Søgaard Lind, præst i Aarhus Bykirke, 27. februar 2019
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
 
Illustration

Når Jesus i Det nye Testamente udtaler sig om ægteskab og utroskab, gør han det ud fra den mest oprindelige menneskelige relation og tillidsbruddet mellem de første mennesker og deres relation til Gud.


Ifølge Bibelens andet kapitel (2 Mos 2, 24) er vi skabt af Gud som mand og kvinde i en social relation til vores forældre og hinanden.
Kapitlet efter viser, at vi er frie til at være utro mod Guds vilje og gode vejledning. Vi kan fx vælge at være utro mod en ægtefælle, vi har lovet troskab. Og vi kan være utro med et menneske, som vi ikke har lovet troskab. I sidste ende har vores utroskab rod i menneskehedens gentagne brud med Gud.

Utugt og ægteskabsbrud

Der findes to udtryk for utroskab på både hebraisk og græsk. Det ene omhandler løse seksuelle forhold til et menneske, man ikke har forpligtet sig på eller bundet sig til (utugt). Det andet handler om at bryde ud af eller ind i et ægteskab (ægteskabsbrud).

Bibelen er fuld af advarsler imod utugt. Fx opfordres en far til ikke at lade sin datter bedrive utugt (3 Mos 19, 29), og Paulus fortæller, at ingen utugtig skal arve Guds rige. (Ef 5,5) Utugt er ikke bare imod Guds bud men på et dybere plan imod Guds skabervilje, der har givet os ægteskabet som en tryg ramme for det mest intime samliv mellem kvinde og mand.

Menneskets værdighed

Både det sjette bud om ikke at bryde ægteskabet og det tiende om ikke at begære en andens ægtefælle, handler om ægteskabsbrud. Begge slags handlinger begynder med begærlige tanker, som Jesus i sin bjergprædiken kalder for ægteskabsbrud (Matt 5, 28).
Det lægger op til at forstå både utugt og ægteskabsbrud som utroskab, fordi de begge rører ved både Guds og menneskets hellige ukrænkelighed. Hvis vi dyrker et menneske – om det så er os selv eller en anden frem for at dyrke Gud - er det dybest set afgudsdyrkelse. Og hvis vi krænker et andet menneskes værdighed – for penge, under pres eller uden at love troskab, ved at leve som om, vi er gift uden at være det - så bryder vi Guds hellige bud.

Udfordrede familiemønstre

Vores individualistiske samfund udfordrer de traditionelle familiemønstre, fordi mange i kortere eller længere perioder lever som singler uden forpligtende forældre- eller ægteskabsrelationer.
Det kan friste os til at tolke ægteskabet udelukkende som en social  konstruktion, vi med fordel kan se bort fra, eller tolke som vi vil. Men allerede i en af de første kristne menigheder i byen Korinth stod Paulus over for en lignende udfordring med adskillige sociale relationer uden kønspolaritet eller troskab.

Et af hans argumenter imod utugt er, at den kristne ikke lever for sig selv. Og han tænker ikke kun på, at vi som mennesker har bedst af at være forbundet i socialt forpligtende relationer. For de døbte og troende kristne lever ikke længere for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem (2 Kor 5, 5). Derfor kan han kalde den kristne for et tempel for Helligånden (1 Kor 6, 12ff).

Den kristne hænger sammen med andre kristne som en hellig enhed i Kristus.

Den kristne hænger sammen med andre kristne som en hellig enhed i Kristus. Derfor skal vi ikke give os hen til utugt, men ære Gud med vores kroppe. Fordi vi er blevet købt dyrt, argumenterer Paulus.

Mange eksempler på utroskab

På trods af utallige formaninger er der mindst lige så mange eksempler på utroskab og misbrug af egen eller andres krop i Bibelen.
Patriarker, konger og ledere har taget sig deres friheder med eller imod andres vilje.

En af de mest kendte beretninger er Davids utroskab med Batseba (2 Sam 11), som fik David til at skrive salme 51, hvor han sætter ord på utroskabens konsekvenser. Men det er også historien om en mand, der indser sin synd i mødet med Guds ords afsløring og tilgivelse.
David kaldes for intet mindre end ”en mand efter Guds hjerte”.

Utroskab undergraver friheden

Vi har på mange måder nogle af de samme friheder, som de gamle konger i Israel tog sig. Vi kan vælge partner til og fra flere gange gennem livet og er økonomisk frie til at lade være med at forpligte os. Frihed er godt, men samtidig en fristelse til at tro, at vi kan skabe vores egen identitet og lykke gennem selvvalgte sociale relationer og moralske regler. Vi bliver mennesker efter vores egne hjerter og kun formet efter, hvad vi selv vil eller føler for. Som små konger i vores eget liv, der mere eller mindre bevidst overser vores handlingers konsekvenser.

Utroskab undergraver den kristnes dybeste identitet og tillidsfulde relation til Gud. Men uanset hvad vi gennemlever eller har på samvittigheden, er Gud anderledes end mennesker. Når han har sagt noget, gør han det. Og hvis han tilgav David, må vi også stole på, at han kan hele det brudte i vores liv, når vi er forbundet med ham i den pagt, han selv står inde for med sit ord og sit liv.

For er vi døde med Kristus, skal vi også leve med ham; 
holder vi ud, skal vi også være konger med ham;
fornægter vi ham, vil han også fornægte os;
er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke.

Paulus i sit andet brev til Timotheus kapitel 2 vers 13.Kategori: Utroskab

Relaterede emner:
Ægteskab
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
© 2019 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger