At elske med den samme hele livet - og stadig elske det

Af Aida Hougaard Andersen, psykolog aut. i Agape, 10. juni 2014
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
 
Illustration

Hvad skal der til - set fra et psykologfagligt perspektiv?


Noget af det, der betyder allermest for vores trivsel og tilfredshed med livet psykologisk set, er kvaliteten af vores evt. parforhold. De tre byggesten, der spiller en stor rolle for om forholdet holder er lidenskab, intimitet og forpligtelse. Psykologer har undersøgt, hvad der kendetegner de par, der er blevet sammen i mange år. De fandt, at den erotiske kærlighed (den sanselige optagethed af partnerens krop) var næsten lige udbredt hos mænd og kvinder, og blev kun lidt mindre, fra parret var i midten af 20-erne til midten af 40-erne. Desuden var de mere tilfredse både med parforholdet og det seksuelle samliv, når de selv oplevede, at deres venskabelige og uselviske kærlighed over for deres partner var øget. At man kan isolere seksuallivet fra resten af samlivet, er altså en myte. Sexlivet og parforholdet generelt påvirker hinanden gensidigt.

Sexlivet
Hvis man ønsker at elske med den samme hele livet og også sætte pris på det hele livet, bliver det altså væsentligt både at fokusere på de faktorer, der generelt fremmer parforholdstrivslen, og på de faktorer, der fremmer sexlivet.


Sexlivet i ægteskabet opstår i relationen mellem partneren og ens egen kærlighed og/eller seksuelle lyst. Det betyder ikke, at ens partner eller ens egne seksuelle følelser skal være eller opleves på samme måde hele livet. Det kan og vil veksle, for både ægtefællen, den hormonelle balance i kroppen, generelle livsvilkår mm har indvirkning herpå.
Selve seksualiteten opstår ikke i rummet imellem parterne. At have en seksualitet er en del af at være menneske. Så er man i et parforhold, har man både en seksualitet selv, og man kan have en seksualitet sammen. Dine følelser og fantasier kan deles, men er jo også dine egne og på samme måde med kroppen, og det er dit ansvar at tage vare på det.
Nogle gange er der brug for at få set nærmere på den individuelle seksualitet. Det kan både være, hvis seksualiteten opleves problemfyldt, men også i ønsket om udforskning af det seksuelle samliv, kan det være positivt at kende sin egen krop og seksualitet bedre.
Relationen og det seksuelle samliv opstår i mødet mellem et jeg og et du. Der skal to individer til for frivilligt at kunne "smelte sammen". Krav om betingelsesløs åbenhed og deling af alt kan skade det seksuelle forhold. Hvis man føler sig afvist eller angrebet, trives intimiteten heller ikke. Samlivet er som en dans. Det kræver nærhed, åben opmærksomhed og tilpasning til den anden, og samtidig en vis afstand, så man kan mærke sig selv og sin egen krop og ikke "træder den anden over tæerne". Sex kræver altså både at have respekt for sig selv og for den anden som et helt og selvstændigt menneske. Respekt for, hvad den anden synes er rart eller ikke rart og for, hvad du selv oplever nydelse ved. Det seksuelle samliv forudsætter for de fleste, at man både kan give og modtage, at man kan bede om og også yde, at man kan være både aktiv og passiv.

At elske er handlinger
Det seksuelle samvær er en intim handling, hvori man kan udtrykke sin kærlighed. At give udtryk for sin taknemmelighed og kærlighed til sin ægtefælle i et sprog som ikke deles med andre, vil for mange øge samhørighedsfølelsen og følelsen af at være værdsat på en måde, der kan være med til at opbygge en god cirkel af gensidig tilfredshed i ægteskabet.

Mange tænker på samlejet som det primære seksuelle udtryk. For at elske livet igennem kan det være vigtigt at opøve at opnå intim nærhed og gensidig seksuel tilfredsstillelse på andre måder end ved samleje. Det vil betyde, at man har et bredere repertoire, så man bedre kan tilpasse sig de forandringer, livet medfører, og altså stadig have intimitet og seksuel nærhed. Dette kan gøres ved at sætte fokus på at nyde hinanden, udforske hinanden, give plads og rum for kreativiteten, også når I er sammen seksuelt. Tal med hinanden om sex enten før eller efter. Det vil skærpe jeres fornemmelse af, hvad der er rart og spændende og samtidig udvide jeres repertoire. Overvej, om der er noget i jeres samliv, der vil gøre det mere meningsfyldt. For nogle er det tid, energi, rum eller fokus på gensidig nydelse. For andre er det at søge professionel hjælp (læge, psykolog eller sexolog), fordi noget er blevet problematisk. Seksualiteten er en central del af menneskets liv, der har mulighed for at udvikles og udfoldes i samspillet mellem dig og din ægtefælle - hele livet.

---------------
Litteraturliste:
Hertoft, Preben: "Klinisk sexologi", 3. udgave, Munksgaard, 1987
Kristensen, Ellids: "Sex og Psyke, revideret udgave", Psykiatrifondens Forlag, 2007
Nielsen, Thomas: "Kærlighed og parforhold under forskernes lup", plurafutura publishing, 2011
Rosenau, Douglas E.: "Bedre sex .. og mere af det. En håndbog for ægtepar", Lohse, 2014


Kategori: Seksualitet
Tags: Seksualitet, Selvhjælp, Ægteskab,
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
 
© 2018 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger