Hvad er stress?

Af -, 5. august 2013
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
 
Book et foredrag om stress
Psykolog Ole Rabjerg holder foredrag om stress. Se hans foredragskatalog her.

Hvorfor så meget fokus på stress? Fordi det er en af det moderne samfunds aller største problemer. Det skønnes at 20 -30 % af den danske befolkning lider af stress. Det er mellem 1 og 1½ million danskere! Det skønnes at der daglig er 35.000 mennesker der er sygemeldte på grund af stress. 1400 dør hvert år af stress. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO vil Stress og depression være den største sygdomsfaktorer i 2020.

Stress skønnes at koste det danske samfund op mod 10 mia. kr om året. For slet ikke at tale om de konsekvenser det har for personer der rammers af det, familier og pårørende, arbejdspladser i form af sygefravær, kollegaer som må tage over, omlægning i produktionen m.m.
Svenske undersøgelser viser at at dårlig normering i vuggestuer og børnehaver forøger antallet af stresshomoner hos børn. Stressede børn bliver muligvis mindre tolerante overfor stresspåvirkninger som voksne. Det kan øge antallet af stressede personer fremover.
Gravide som er stressede under graviditeten, før mindre børn. Børnene får lettere eksem, hjerteproblemer, forhøjet blodtryk, adfærdsproblemer m.m.
Stress gør noget ved os, og vores omgivelser. Derfor er der al mulig grund til at tage det alvorlig.

Stress er kroppens naturlige måde at reagere på ved for stor belastning. Her reagerer kroppen ens om det er en fysisk eller psykisk belastning. Stress skyldes at man enten over kortere eller længere tid, har haft en for stor belastning. Det kan være stress på arbejdspladsen, fyring, eksamen, skilsmisse, død, sygdom, dårlig økonomi, og meget andet. Her vil vi mest se på stress i forbindelse med arbejde.

Et mennesker er skabt med en organisme som selv regulerer sig efter de forholde man befinder sig under, for at opretholde en biologisk, psykisk og adfærdsmæssig balance. Når vi kommer ud i koldt vejr ændres vores stofskifte for at opretholde en legemstemperatur på ca. 37 grader, Er det for varmt sveder vi, og fordampningen køler. Når vi løber indstiller organismen sig på at skulle yde mere. Skal vi yde noget ekstra udløser organismen stoffet adrenalin. Overfaldes vi en mørk aften, reagerer det autonome nervesystem,
med henblik på en "kampsituation" for at kunne håndtere den faresituation som er opstået. Sådanne stressreaktioner er organismens forsøg på at håndtere og tilpasse sig ydre farer for krav. Det giver os et godt billed af hvad stress er. Stress er en situation hvor krav og udfordringer fra omgivelserne overstiger de kræfter eller resurser vi har til rådighed for at kunne tilpasse og, eller løse den pågældende opgave. Dette resulterer i de psykiske, fysiske og adfærdsmæssige ændringer i vort liv, som på sigt kan have stor betydning for vores helbred, om der ikke tages højde for det.

Stress er langt på vej et spørgsmål om tilpasning til det som sker omkring os. Der er 2 forskellige typer af stress:

Akut stress: Er en situation hvor ud udsættes for ændringer, trusler eller krav fra omgivelserne som udfordrer vores evne til tilpasning, eller forstyrrer den indre balance. Det kan være spidsbelastning på arbejde, sygdom blandt vores nærmeste, eksamen osv. Er vi ikke i stand til at fjerne os fra det som forstyrrer os, vil vi opleve en stresssituation. Når vi så er kommet igennem det som stressede, eller har overvundet det, vender organismen tilbage til sin oprindelige ligevægt.

Kronisk stress: Er en situation hvor vi udsættes for ændringer, påvirkninger og krav fra omgivelserne som overstiger vores evne til tilpasning. En situation hvor vi heller ikke kan fjerne os fra den trussel som rettes imod os. Det kan være vi kastes ud i arbejdsløshed, belastet økonomi, store omvæltninger på arbejde/i familien, mobning, et magtmenneske eller noget andet. Har vi ikke mulighed for at fjerne os fra denne trussel, eller overvinde den, bliver det en kronisk belastende situation, hvor vi vedvarende oplever trusler eller krav fra omgivelserne som vi ikke kan takle. Fortsætter dette længe nok, opbruges alle vores fysiske og psykiske resurser langsomt, og vi udmattes og kører stille og rolig ned, for tilsidst at ende i udbrændthed. Det er det svenskerne kalder at blive "slutkørt". Risikoen for kronisk stress  bliver meget større hvor vi ikke har - eller oplever -  eller er frataget muligheden for selv at ændre situationen.Kategori: Stress

Relaterede emner:
Stress
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
© 2019 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger