Hvordan undgår vi at stress udvikler sig?

Af -, 5. august 2013
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
 
Book et foredrag om stress
Psykolog Ole Rabjerg holder foredrag om stress. Se hans foredragskatalog her.

Stress er en samlet proces af forskellige faser og aspekter. Det kan være forskellige aspekter ved vores omgivelser, krav, udfordringer som udfordrer vores tilpasningsevne. Hvorvidt vi oplever disse ting som stressende - at være stressorer - afhænger af hvordan vi opfatter eller fortolker disse ting. At vi kan opfatte og fortolke forskelligt, kan skyldes vores personlighed, men også hvilke resurser eller oplevelser vi har i dette. Det afhænger i aller højeste grad også af hvilke fysiske, psykiske og sociale ressourcer vi har til at takle disse udfordringer. Vort menneskesyn har også stor betydning her. Ligeså et godt og stærkt netværk i form af familie, venner, arbejdskollegaer er altafgørende.

Ligeledes også vores evne til at tale med andre om det, og hente hjælp fra netværket. Mennesker som er underlagt tavshedspligt, eller ikke synes de kan "udlevere" personer som evt. udnytter/misbruger eller stresser dem, brænder meget lettere ud. Undersøgelser har bevist at personer, som har et stærkt netværk - og får støtte fra det, kan bære langt større byrder, og har ikke de samme målbare stressvirkninger. Her står gifte der lever i et godt ægteskab langt stærkere end singler. Singler er afhængige af at have et stærkt og godt netværk uden for hjemmet. Meget tyder på at mænd bruger ægteskabet mere til at "læsse af" på end kvinder. Kvinder bruger mere netværk uden for hjemmet.
Optimistiske personer som ikke stirer sig blind på "en lukket dør", men ser en udfordring eller en ny vej når én dør lukkes, har større chance for at takle situationer som kan udfordre vores tilpasningsevne. At se nye muligheder kan tildels opøves, hvis ikke man fik det i "fødselsgave".

Hvordan vi kan takle stress, afhænger i allerhøjest grad af, hvilke muligheder for har for kontrol i situationen. Undersøgelser og forskning i laboratorier og det virkelige liv, har det vist, at kontrol i stress-situationer er altafgørende for udfaldet. Der er lavet forsøg med mus, som fik strøm i korte intervaller. Havde de ingen mulighed for at afbryde dette, virkede det meget stressende. Havde de mulighed for at afbryde strømmen, eller en lille klokke ringede før de fik strøm, så de var varslet nedsatte det stressvirkningen. Så havde de mulighed for at afbryde strømmen, eller forberede sig på det. Undersøgelser på arbejdspladser har vist, at medarbejdere, som har indflydelse på væsentlige aspekter ved deres arbejde, modvirker stress. Dette gælder også i virksomheder med høje krav og stort ansvar.

Kan man ikke ændre noget ved det som stresser, bør der straks søges hjælp. I første omgang i ens eget netværk. Allerede når man ser de første fysiske eller psykiske reaktioner - eller når omgivelserne gør opmærksom på at de ser begyndende stresstegn - bør man søge hjælp. Det kan være egen læge, psykolog. AGAPEs psykologer har stor erfaring i at hjælpe i stress og udbrændtheds situationer. I dårlige arbejdsforhold, som udløser stress kan henvendelse til fagbevægelser også være en god løsning. Flere fagbevægelse tilbyder krisehjælp i stress-situationer, og har et godt beredskab til at hjælpe i den situation.


Kategori: Stress
Tags: Stress
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
© 2018 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger