Ensomhed i det kristne fællesskab

Af Christian Bæk, psykolog, 1. juli 2015
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
 
Illustration

Det kristne fællesskab rummer forventninger til andre mennesker, som kun ses få andre steder. Vi skal kendes på vores kærlighed, kan vi læse. Det skal være så godt - vi er jo en familie!


Mange har nogle af deres allervigtigste sociale relationer i kirken og oplever det kristne fællesskab som et godt sted at være. Samtidig har mange også en oplevelse af, at det kan være svært at blive en del af fællesskabet. Mennesker, der oplever, at de ikke helt hører til og som måske mærker følelsen af ensomhed.

Ensomheden kan mange af os genkende – helt fra den stille fornemmelse til en decideret følelsesmæssig isolation. Men hvordan kan det være, at jeg kan føle mig alene i fællesskab med andre? Hvorfor kan jeg få fornemmelsen af, at være alene selv i det kristne fællesskab?

Hvordan forholder vi os til ensomhed?

Ofte oplever vi, at ensomheden er et tabu og et overset problem.
I det kristne fællesskab, kan vi også have en tendens til at skjule ensomheden. Vi har måske en forståelse af, at ensomhed er noget, som kun de sære og svage føler, og ignorerer signalerne om social smerte, fordi de er skamfulde. For at skjule det tager vi den rigtige makeup på og finder ”det-går-fint-smilet” frem, vi scanner efter kendte og trygge ansigter eller sætter i målrettet gang mod kirkesalen, hvor vi ikke behøver forholde os til så mange andre. Men tavshed kan gøre det sværere at bryde ud af ensomheden. Under tavsheden kan der vokse sig en skuffelse over det fællesskab, som ikke altid giver mig det, jeg synes, jeg har brug for. Det er vigtigt at tale om, for denne oplevelse kan udvikle sig til en bitterhed og lukkethed, der ikke er sund.

Et uærligt fællesskab er et fællesskab, hvor vi taler om virkeligheden på én måde i det ydre, men oplever den på en anden måde indeni.

Et uærligt fællesskab er et fællesskab, hvor vi taler om virkeligheden på én måde i det ydre (på talerstolen, i bibelkredsen, blandt vennerne), men oplever den på en anden måde indeni. Derimod kan et sundt fællesskab rumme (dvs. ikke gå i stykker af) at tage fat om det, der er svært.

Ensomhed og syndefaldet

Der er ikke nogen entydig forklaring på ensomheden, men psykolog Peter Damgaard-Hansen har i foredraget Kristentroen som Ressource og Referenceramme i det Psykologiske Arbejde vist, hvorledes syndefaldet har psykologiske konsekvenser for vore relationer til andre: I syndefaldet mistede vi vores fuldkomne fællesskab med Gud ved at fravælge ham. Men vi mistede ikke erindringen om, hvordan det er at leve i Guds ånd i en fuldkommen relation til andre. Syndefaldets konsekvens er helt konkret, at vores behov for at modtage af andre er større end vores evne til at give. Derfor kan andre heller ikke give mig så meget som de ”burde”, og som jeg har behov for.

Det menneskelige eksistensvilkår er derfor i udgangspunktet mangelfuldt i forhold til dækningen af vores behov. Derfor kan også følelser af ensomhed, af manglende forståelse, af at blive overset og dybest set oplevelsen af ”at mangle noget”, stamme herfra.

Så når vi spørger, hvorfor vi nogle gange kan føle os ensomme i fællesskabet, kan dette være en del af svaret: at det er her, vi mærker dette eksistensvilkår.
Det er egentlig ikke så filosofisk, det handler helt konkret om de gange, hvor vi ikke oplever, at andre interesserer sig nok for os, og hvor vi oplever, at vi er udenfor fællesskabet.

Fællesskab på trods

Som kristne har vi del i et helt særligt fællesskab, der bygger på noget, der er større end os selv.
Samtidig må vi se i øjnene, at selv det mest åbne fællesskab ikke kan slette vores eksistensvilkår, og at fællesskabet, på et eller andet tidspunkt og på en eller anden måde, må give fortabt. Det betyder dog langt fra, at vi bare skal give op. Fællesskabet er grundlagt på det faktum, at når jeg lever for Kristus, så lever jeg ikke for mig selv. Derfor bør vi gøre alt, hvad vi kan, for at udfordre os selv til at leve et givende liv, hvor andre kan føle sig set og inkluderet. Og samtidig ikke benægte, at det ikke altid lykkes.


Kategori: Ensomhed
Tags: Ensomhed, Fællesskab,
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
 
© 2018 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger