Vejledning til støttepulje

Retningslinjer for at søge via Agapes støttepulje

Formål
Agapes støttepulje er tiltænkt personer, som på en eller anden måde har ondt i livet eller ønsker at deltage i et af Agapes kurser, men af økonomiske grunde ikke har mulighed for at søge terapi eller tage på kursus.

Man kan som udgangspunkt søge støtte til sjælesorg, kurser og terapi i Agaperegi, men terapi hos anden terapeut kan komme på tale, såfremt der er faktorer, der taler for det. Eksempelvis den geografiske situation. Agape forbeholder sig dog ret til at udvælge terapeuten.

Tilskud
Støttepuljen dækker normalt ikke hele udgiften, men et tilskud til den.
Gives der tilskud, vil egenbetalingen ligge på mellem 25% og 75% af beløbet. Til terapi kan der som udgangspunkt søges støtte til maksimalt 5 samtaler.
Der udbetales ikke kontanter, men på regningen for enten terapi eller kurser vil der være fratrukket rabatten. Hvis tilskud gives til ekstern terapeut, skal klienten selv betale regningen, men når en kopi af regningen og ansøgerens bankkonto-nummer er modtaget hos Agape, vil støtten blive udbetalt til ansøgeren.   

Ansøgningerne
Ansøgningerne behandles en gang i kvartalet.
Ansøgningsfrist for udbetaling i kommende kvartal er 1/3 + 1/6 + 1/9 + 1/12.
Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion.

Sammen med en underskrevet ansøgning bedes ansøgeren medsende seneste lønseddel og årsopgørelse. Disse opgørelser er ikke afgørende for støtten, da der vil være tale om en helhedsvurdering ved hver ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via stoettepulje.agape.dk
eller med brev til: Foreningen Agape, Bredhøjsvinget 1, 8600 Silkeborg, (mrk kuverten "Støttepulje")

Ved evt. afslag er ansøgere velkommen til at søge igen. Ansøgere som tidligere har modtaget støtte fra Agapes støttepulje skal have meget særlige grunde for at komme i betragtning igen.

Tilbagemelding
Alle ansøgerne får en skriftlig tilbagemelding på mail eller brev med enten rabattens størrelse eller afslag. Ansøgeren kan ikke forvente nogen forklaring på et evt. afslag, da der for hver udlodning vil være tale om en prioritering og helhedsvurdering.


EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
17-02-2020Foredrag
 
Y´s Mens Club Alderslyst, Silkeborg
»Foredrag ved Elli Kappelgaard
 
25-02-2020Foredrag
 
Møborg Missionshus
»Frivilligdag
 
07-03-2020Intern
 
Agapehuset
»Retræte i fastetiden
 
13-03-2020 - 15-03-2020Retræte
 
Sct. Birgitta Kloster, Maribo
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
31-03-2020Foredrag
 
Stjernen IM, Aarhus
»Foredrag ved Elli Kappelgaard
 
23-04-2020Foredrag
 
Herning Kirke
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
14-05-2020Foredrag
 
Bethania, Odense
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
05-06-2020Foredrag
 
Mørkholdt
© 2020 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger