Agapes diakonisyn

Diakoni er Guds kærlighed levet ud i livshjælp og troshjælp


Diakoni er for alle

Diakoni handler om os alle, fordi ingen kan leve for sig selv. Vi har alle brug for omsorg og fællesskab og hjælp fra hinanden. Og vi kan alle hver på vores måde være med til at modtage og give omsorg og kærlighed.

 

Guds kærlighed er drivkraften

Gud har vist sin kærlighed på utallige måder. I alt, hvad Gud har gjort og gør, er Guds kærlighed drivkraften.

Gud har vist sin kærlighed ved at skabe og ved at frelse.

Gud er skaber - og alt, hvad Gud har skabt, er uendelig værdifuldt. Mest af alt elsker Gud mennesket, som er skabt i hans billede til et særligt fællesskab med Ham - ja, til et liv i kærlighed i alle relationer.

Med syndefaldet blev alt det skabte ramt af brud, så ingen og intet længere helt er, som Gud ville det. Gud elsker fortsat det skabte højt. - Så højt, at han måtte gøre noget.

"Således elskede Gud verden, at han gav sin søn ." Joh 3,16

Gud er frelser - og i Jesus ser vi tydeligst Guds kærlighed. En kærlighed, der både bringer hjælp til livet - og ofrer sig for at frelse os og give os evigt liv.

Guds kærlighed er kilden og drivkraften til at udøve diakoni.

 

Livshjælp og troshjælp

Jesus mødte mennesker med hjælp til livet her og nu - og Jesus kaldte til efterfølgelse og tro på ham. Sådan må også vores tjeneste være drevet af et ønske om at møde mennesker med hjælp til livet og hjælp til troen.

Diakonien har denne samlede målsætning:

             At gøre godt - til et bedre liv her og nu.

             At forkynde Jesus - til tro og evigt liv.

 

En udfordring for al diakoni

Det er let for diakonien at blive anerkendt, når vi hjælper mennesker til et bedre liv her og nu. Det er knap så let, når vi forkynder Jesus og taler om betydningen af troen på ham. Diakonien har sin identitet i denne dobbelthed.

Livshjælpen vil ofte være det, der fylder langt mest i det diakonale liv. Troshjælpen må være en selvfølgelig og naturlig del, når vi vil række mennesker hele Guds kærlighed.

Al diakonal tjeneste må ske i en ånd af frihed. Ingen tvinges til at modtage livshjælp eller troshjælp - og det ene betinger ikke det andet.

 

Godkendt af Agapes bestyrelse 26. juni 2019

EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
»Frivilligdag
 
06-03-2021Temadag
 
Agape
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
12-03-2021Foredrag
 
Hjørnestenen, Silkeborg
»Påskeretræte 2021
 
09-04-2021 - 11-04-2021Retræte
 
Ådalen Retræte i Randers
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
19-05-2021Foredrag
 
Kibæk
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
26-05-2021Foredrag
 
Hedensted IM
»Annette Bech Vad er gæsteprædikant i Sct. Michaelis Kirke
 
30-05-2021Foredrag
 
Sct. Michalis Kirke i Fredericia
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
04-06-2021Foredrag
 
Mørkholt, IM's Årsmødefestival
»Foredrag: Hvordan kan tro og psyke påvirke hinanden?
 
09-06-2021Foredrag
 
Hvidekilde
© 2021 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger