Emne :: sorg

Aktuelt
Danske speciallæger ser patienternes eksistentielle udfordringer, men mangler værktøjer til at adressere dem
Eksistentielle kampe er ofte en del af et sygdomsforløb med kroniske smerter og multipel sklerose. Samtidig ser det ud t...
Aktuelt
Nyt webinar: Få redskaber til at tackle egen og/eller andres ensomhed
Du kan vælge at deltage den 30. juni klokken 10 eller den 1. juli klokken 20. Tilmeld dig her: https://event.webin...
Foredrag
Selvmordstanker og selvmord
Hvad gør jeg, når jeg taler med mennesker, som antyder eller direkte udtrykker tanker om at tage livet af sig? Hvord...
Foredrag
Forældre der har mistet et barn
At miste et barn kan være noget af den allerstørste smerte et menneske kan opleve. I foredraget fokuseres der på...
Foredrag
Sorg og krise
Om mekanismer og reaktionsmønstre i mødet med tab, traumer eller andet belastende. Fokus kan være på den...
Foredrag
Vandring i sorgens land
At miste en nærtstående gør noget ved os. Nogle oplever helt at miste fodfæste, andre oplever ikke de sto...
Foredrag
Grænsefladerne mellem terapi og sjælesorg
Hvad er terapi og hvad er sjælesorg? Hvad er terapiens særlige styrke, og hvad er sjælesorgens særlige sty...
Foredrag
Sorg
...
Foredrag
Troens betydning i mødet med kriser
Når vi oplever kriser og svære ting i livet, påvirkes vi som hele mennesker, og det gælder også tros...
Foredrag
Ovenlys på mørke dage
Guds omsorg for mig - også på dage hvor jeg oplever mørke. Vi kommer ind på vigtigheden af, at vi ikke ka...
Artikel
Gud ser os, som vi er
De fleste mennesker vil sige, at menneskelivet er ukrænkeligt. Men når man ser sig om i medierne, nyhederne ...
Artikel
Kirken må ikke svigte de mennesker, der tvivler på troen
Læs hele kronikken på Kristeligt Dagblads hjemmeside her.   ...
Artikel
Med Jesus som forbillede
Sjælesorgens teologiske grundlag // At øve sjælesorg er at være fortrolig gæst i et menne...
Artikel
Rørt, ramt, rystet
Der sidder en kvinde i stolen over for mig. Hun fortæller om sin skilsmisse, om smerten ved at blive svigtet og om...
Artikel
Sjælesorgens midler
Bøn Bøn er sjælens åndedræt. Vi ber dybest set ikke for at forandre Gud, men for at h...
Artikel
Skal psykologer blande sig i menneskers tro?
Blandt psykologer har der historisk set været en tendens til at adskille tro og terapi. Det kan der også i n...
Artikel
Sjælesorg som envejskommunikation
Gunnar Elstad skriver i en af sine grundbøger om sjælesorg, at en sjælesørgers opgave er at hj...
Artikel
Snitfladen mellem psykolog og sjælesørger
En lille case kan illustrere nogle af udfordringerne (opdigtet): Pia har oplevet tristhed i længere tid, og de se...
Artikel
Krænkelser i sjælesorg
I sjælesorgens mellemrum, altså i relationen mellem sjælesørger og konfident udfolder sig en fo...
Artikel
Tavshedspligt
Det sakramentale segl Der findes mange former for tavshedspligt, men den tavshedspligt, som knytter sig til sjæ...
Artikel
At være kaldet
At der tales om kald i dag er slet ikke usædvanlig. Vi oplever det også i erhvervslivet, at der tales om kald, nå...
Artikel
Hvad er stress?
Hvorfor så meget fokus på stress? Fordi det er en af det moderne samfunds aller største problemer. Det skønnes at 20 -30 % af den ...
Artikel
Hvad kan man gøre som kollega?
Kollegaer er ofte de første som opdager det, når en medarbejder er ved at køre ned af stress. Gode kollegaer er guld værd i denne ...
Kalender
Personlig udvikling
Datoer 1. modul: 10.-11. september 2021 2. modul: 1. oktober 2021 3. modul: 29. oktober 2021 4. modul: 3. december 2021 5...
Kalender
Sjælesorgskursus 2021
Sjælesorgskurset består af syv samlinger med tre ugers mellemrum. Tiden mellem samlingerne bruges til refleksion, træning og forbe...
Kalender
Temadag for forældre der har mistet
At miste et barn Nogle forældre mister et barn. Et lille barn, et voksent barn eller måske et ufødt barn. At miste et barn er som...
Kursus
Personlig Udvikling
Vi er skabt med en bred skala af følelser som eksempelvis glæde, begejstring, sorg, vrede. Følelserne kommer og går. Det kan v...
Kursus
Sjælesorgskursus
Bliver du jævnligt brugt som sjælesørger i din menighed? Tag på sjælesorgskursus og bliv bedre udrustet i din tjeneste.  ...
Indsamling og kollekt
Indsamling og kollekt til Agape
Ifølge den "officielle" kollektliste til brug i folkekirken er der indsamling til Agape i første del af Trinitatistiden, som er umiddelbart efter Pins...
Vision og strategi
Vision og strategi
Agapes kompetencer skal være kendte, så de gør en forskel i flere menneskers liv. Særligt indenfor indsatsområderne: Parforhold Spændingsfeltet m...
Økonomi
Økonomi
Indtægter Foreningen Agapes arbejde drives fortrinsvis ved frivillige gaver og medlemskontingenter. Derudover er der indtægter i form af betaling f...
Agape på Færøerne
Agape på Færøerne
Agape på Færøerne er en søsterorganisation til det danske Agape. Agape på Færøerne hjælper, hvor livet gør ondt. Det ene hovedformål med dette arbejde...
Foredrag ved Ole Rabjerg
Ole Rabjerg
Autoriseret psykolog Ole Rabjerg holder foredrag om følgende emner: Skyld, skam og tilgivelsesprocesser Sorg og krise Vrede - en vigtig og en van...
Psyktro
Psyktro
Én at tale med på PSYKTROLINJEN. Ring til nr 24 80 30 22  Åben hver aften kl 19-22 Brevkasse På www.psyktro.dk finder du Psyktro-brevkassen, hvor ...
Individuel supervision på sjælesorg
Netværk for sjælesørgere
Agape vil gerne oprette netværksgrupper for ressourcepersoner. Netværksgrupperne er til støtte, inspiration og erfaringsudveksling. Det er målet, at g...
Agaperetræte
Agaperetræte
Mange lider i dag under alt for mange aktiviteter, alt for mange krav, alt for mange informationer, alt for meget af alting. Retræten er et velsignet ...
Forældre der har mistet
At miste et barn
Nogle forældre mister et barn. Et lille barn, et voksent barn eller måske et ufødt barn. At miste et barn er som at miste noget af sig selv. Hvorfor ...
Temadag for kvinder
Temadag for kvinder
Agape har et udvalg, der arrangerer en årlig temadag for kvinder. Aktuelle temadage vil løbende blive præsenteret her på siden og i kalenderen....
Foredrag ved Annette Bech Vad
Foredrag ved Annette Bech Vad
Landsleder Annette Bech Vad holder foredrag om følgende emner:Troens betydning i mødet med kriser Har du været i en krise eller noget der var rigtig ...
Netværksgruppe for fraskilte
Netværksgruppe for fraskilte
Mary udtaler: "Vi mødes for at støtte hinanden fremad. At fortælle livshistorier vil være det første, vi vil mødes om. For sædvanligvis har kvinde...
Hvorfor supervision på sjælesorgssamtaler?
Hvorfor supervision på sjælesorgssamtaler?
Vi er i Danmark ikke så vant til at tale om supervision på sjælesorgssamtaler. De, der har viden og erfaring inden for sjælesorg, fortæller, at der ...
Agapes inspirationsdag 2015
Lydfiler fra foredrag
Heine Holmgaard: Agape - 25 år i diakoniens tjeneste Your browser does not support the audio element. Download lydfil (MP3) Leif Andersen: Helh...
Individuel supervision på sjælesorg
Samtaler og supervision
Agape tilbyder i samarbejde med sjaelesorg.dk supervision på sjælesorgssamtaler og sjælesorgssamtaler i Agapehuset i Silkeborg. Tilbuddet gælder fra...
Hvorfor tilbyder Agape sjælesorgssamtaler?
Hvorfor tilbyder Agape sjælesorgssamtaler?
Der er lykkeligvis mange gode tilbud i lokalområderne, og det er afgørende og vigtigt, at der er mulighed for sjælesorgssamtaler i nærområdet! Der...
Agaperetræte
Samarbejde med Bibellæser-Ringen
Agape har fra 2016 indgået et samarbejde med Bibellæser-Ringen omkring planlægning og udførelse af retræterne. Læs pressemeddelelsen her....
Agaperetræte
Agaperetræte
Retræte er for alle Retræter er for alle. Det er ikke forbeholdt visse mennesker med særlig hang til tidebøn og meditation. Retrætens stilhed er ikke...
Agaperetræte
Agaperetræte
Jeg nød stilheden rigtig meget. Det gav tid til eftertanke, bøn, en middagslur, at nyde maden, dyrelivet, fuglesangen og meget andet. Læs om Henrik S...
Agaperetræte
Agaperetræte
Det var stort, at få sådanne trygge, fredfyldte rammer, stilhed, ensomhed og lang tid sammen med Gud over en Bibeltekst. Læs om Susanne Rahbeks retræ...
Agaperetræte
Agaperetræte
Anbefaling: Agaperetræte er et tilbud til alle som søger stilhed og fordybelse. Da Agape hviler på kristne værdier, har retræterne et kristent foku...
Supervisionsgruppe for sjælesørgere
Arbejdsvejledning giver større arbejdsglæde
Præsentation af supervisionsgrupper ved teolog og sjælesørger Dan K. Månsson Har du sjælesørgeriske opgaver i din menighed, har du også behov for vej...
Terapi
Information
Priser: Individuelle egenbetalte samtaler: 840 kr. Parsamtaler: 1.290 kr. Arbejdsgiverbetalte samtaler: 1.050 kr. Supervision: 1.050 kr. Vær ...
Inspiration til forebyggelse og kriseberedskab
Inspiration til krisehjælp
Powered by ...
Inspiration til forebyggelse og kriseberedskab
Inspiration til forebyggelse og kriseberedskab
Menighedsråd og bestyrelser Når man står med ansvaret for en menighed eller et fællesskab, vil man ind imellem skulle forholde sig til t...
Inspiration til forebyggelse og kriseberedskab
Foredrag ved Ole Rabjerg
Når livet gør ondt Om mekanismer og reaktionsmønstre i mødet med tab, traumer eller andet belastende. Fokus kan være på den kriseramte, eller på det...
Inspiration til forebyggelse og kriseberedskab
Inspiration til forebyggelse og kriseberedskab
Forebyg seksuelle overgreb i kirkelige miljøer Seksuelle krænkelser og overgreb sker desværre med jævne mellemrum, og det er lige skræm...
Terapi ved Elli Kappelgaard
Elli Kappelgaard
Kontakt E-mail: elli@agape.dk Telefon (Agapes sekretariat): 8680 6022 Telefontid til booking af samtale  Torsdag kl. 8.00-8.30 samt manda...
Støttepulje
Støttepulje
Agapes støttepulje er tiltænkt personer, som på en eller anden måde har ondt i livet eller ønsker at deltage i et af Agapes kurser, men af økonomiske ...
Anbefaling
Jeg er blevet mere lyttende og nysgerrig
Jeg er med i et sjælesorgsnetværk i kirken, som vores præst leder. Så jeg har af og til samtaler med konfidenter. Jeg er blevet bedre til at være lyt...
Supervisionsgruppe for sjælesørgere
Supervisionsgruppe for sjælesørgere
I løbet af et år samles gruppen tre gange af tre timers varighed. Den første time tager vi et emne op, som er relevant for deltagerne. De næste to tim...
Netværksgruppe for fraskilte
Netværksgruppe for fraskilte
Her er et "frirum" hvor vi kan sætte ord på vores følelser, vores sorg og vores smerte - i fortrolighed. ...
Foredrag ved Rebecca Schønherr Thomsen
Foredrag ved Rebecca Schønherr Thomsen
Kontaktoplysninger: Rebecca Schønherr Thomsen Bredhøjsvinget 1 8600 Silkeborg E-mail: rebecca@agapemail.dk Telefontid til booking af samtale: ...
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
© 2021 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger