Foredrag ved Ole Rabjerg

Ole Rabjerg

Aut. psykolog

Kontaktoplysninger:
Ole Rabjerg
Bredhøjsvinget 1
8600 Silkeborg
E-mail: ole@agape.dk

Telefontid:
mandag - torsdag kl. 8-8.30

Ole fratræder sin stilling 31/12

Ole Rabjerg holder foredrag om følgende emner:

 

Relationer

Du og jeg - skabt og kodet til relationer. Om relationers betydning for mennesker
Relationer har over de senere år fået meget opmærksomhed i psykologisk forskning, bl.a. fordi moderne scanningsteknikker har kunnet kortlægge betydningen af relationer for hjernens udvikling og generelle funktion. Men egentlig har vi jo altid vidst at relationer er vigtige, både for barnets udvikling og for voksne mennesker. Foredraget sætter fokus på betydningen af relationer.

At hele brudte relationer
Relationer er uhyre vigtige for mennesker. Barnet kan ikke udvikle sig uden relationer. Vi har medfødte kompetencer til relationer. Alligevel kan relationer blive vanskelige, og der kan opstå brud. Hvad sker der i sådanne brud, og kan brudte relationer genopbygges? Foredraget sætter fokus på betydningen af relationer og giver perspektiver over muligheder for genopbyggelse af brudte relationer.

Stress

Stresskursus
2-4 dages kursus om stress og stresshåndtering. Indeholder en vekslen mellem undervisning, øvelser og gruppearbejde. Afholdes med nogle ugers mellemrum mellem kursusdagene.

Målgruppe: Mennesker som ønsker at forebygge stress, eller som kæmper med stress eller er pårørende til stressramte.

At overleve i en travl hverdag
Stress er blevet det moderne menneskes lidelse. Hverdagen kan være fyldt af så mange krav, at det bliver ren overlevelse. Hvordan håndtere en travl hverdag, så det ikke kun bliver overlevelse men i stedet trivsel? Foredraget handler om stress, stressmekanismer og om håndtering af de mange krav i hverdagen, så det ikke fører til usund stress.

Stress - udfordringen i det moderne samfund
Stress er blevet det moderne menneskes lidelse. Hverdagen kan være fyldt af så mange krav, at det bliver ren overlevelse. Hvordan håndtere en travl hverdag, så det ikke kun bliver overlevelse men i stedet trivsel? Foredraget handler om stress, stressmekanismer og om håndtering af de mange krav i hverdagen, så det ikke fører til usund stress.

At navigere i en travl hverdag
Stress er blevet det moderne menneskes lidelse. Hverdagen kan være fyldt af så mange krav, at det bliver ren overlevelse. Hvordan håndtere en travl hverdag, så det ikke kun bliver overlevelse men i stedet trivsel? Foredraget handler om stress, stressmekanismer og om håndtering af de mange krav i hverdagen, så det ikke fører til usund stress.

Det jagede liv
Stress er blevet det moderne menneskes lidelse. Hverdagen kan være fyldt af så mange krav, at det bliver ren overlevelse. Hvordan håndtere en travl hverdag, så det ikke kun bliver overlevelse men i stedet trivsel? Foredraget handler om stress, stressmekanismer og om håndtering af de mange krav i hverdagen, så det ikke fører til usund stress.

Skam og stress
Når krav bliver for store, og der er overbelastninger, så kan skammen over ens manglende kræfter til at opfylde disse krav give en ny belastning. Og skammen kan forhindre en i at sige fra, og dermed kan overbelastningen fortsætte. Dette kan øve indflydelse på en negativ stress-spiral.

Psykisk arbejdsmiljø
Det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for trivsel i hverdagen. Hvis du oplever udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads, enten du er leder eller medarbejder, så kan der være brug for at lave en indsats på at give bedre betingelser for trivsel. Dette kan bl.a. ske via en eller flere temadage om stress og psykisk arbejdsmiljø, som består af undervisning og involvering af både medarbejdere og ledere.

Udbrændthed

Udbrændthed
At være under langvarige følelsesmæssige belastninger, enten det så er i arbejdet eller i privatlivet (fx med et kronisk sygt familiemedlem) kan føre til udbrændthed. Foredraget sætter fokus på, hvad der kan føre til udbrændthed, hvad udbrændthed handler om, og hvilke muligheder der er for både den udbrændte, og dem som står ved siden af.

Vrede

Vrede - en vigtig og en vanskelig følelse
At leve sundt med egen og andres vrede kan være enormt vanskeligt. Mange tænker, at vrede er en dårlig følelse. Men vrede er en vigtig følelse, som vi dog skal lære at leve sundt med. Foredraget er for dig, der tror, at du ikke har brug for at høre noget om vrede og for alle andre. I foredraget sættes der fokus på, hvordan vrede kan håndteres på en god måde.

Vrede - den gode hjælperfølelse
At leve sundt med egen og andres vrede kan være enormt vanskeligt. Mange tænker, at vrede er en dårlig følelse. Men vrede er en vigtig følelse, som vi dog skal lære at leve sundt med. Foredraget er for dig, der tror, at du ikke har brug for at høre noget om vrede og for alle andre. I foredraget sættes der fokus på, hvordan vrede kan håndteres på en god måde.

At leve sundt med sin egen og andres vrede
At leve sundt med egen og andres vrede kan være enormt vanskeligt. Mange tænker, at vrede er en dårlig følelse. Men vrede er en vigtig følelse, som vi dog skal lære at leve sundt med. Foredraget er for dig, der tror, at du ikke har brug for at høre noget om vrede og for alle andre. I foredraget sættes der fokus på, hvordan vrede kan håndteres på en god måde.

Livsbagage

Livsbagagens betydning i voksenlivet
Alle mennesker vokser op under nogle rammer, som sætter spor - både gode og mindre gode spor - som kan kaldes livsbagagen. De mindre gode sider af livsbagagen kan komme til at drille os i voksenlivet, uden vi helt er klar over det, fx i selvbilledet eller i vore relationer til andre. I foredraget sættes der fokus på, hvordan livsbagagen kan have negativ indflydelse i voksenlivet men også på, hvordan vi kan arbejde med vores livsbagage, så den negative indvirkning mindskes.

Når fortiden driller i nutiden og om håb og muligheder
Alle mennesker vokser op under nogle rammer, som sætter spor - både gode og mindre gode spor - som kan kaldes livsbagagen. De mindre gode sider af livsbagagen kan komme til at drille os i voksenlivet, uden vi helt er klar over det, fx i selvbilledet eller i vore relationer til andre. I foredraget sættes der fokus på, hvordan livsbagagen kan have negativ indflydelse i voksenlivet men også på, hvordan vi kan arbejde med vores livsbagage, så den negative indvirkning mindskes.


Parforhold

Er du der for mig?
Parforholdet bygger på vores helt grundlæggende behov for tilknytning til et andet menneske. Uanset om vi mærker det eller ej, så er vi meget sårbare i parforholdet. Noget dybt i os er hele tiden optaget af 3 afgørende spørgsmål: Er du der for mig? Betyder jeg noget for dig? Kan jeg stole på dig?
Ved oplevelse af manglende svar på disse spørgsmål, reagerer vi følelsesmæssigt, og vi forsøger at kalde på den anden. Desværre kommer vi ofte til at kalde på den anden på uhensigtsmæssige måder fx gennem vrede eller tilbagetrækning. Dette giver stor risiko for, at vi fanges ind i mønstre, der tager os væk fra hinanden.

Foredraget tager afsæt i Emotions Fokuseret Terapi, som på en særlig måde sætter fokus på de mønstre, vi som par kan fanges ind i. På overfladen tages vi mere og mere væk fra hinanden, men i hjertet længes vi mere og mere efter hinanden. Vi kan dog lære disse mønstre at kende og lære at bryde dem, så vi igen kan mærke kærligheden, og hvad vi dybest set betyder for hinanden.

Gift med en hel historie

Vi gifter os ikke bare med en person og heller ikke bare med vor modsætning. Nej vi gifter os med en hel historie. Både ægtefællen og jeg selv har en livsbagage med ind i ægteskabet og denne livsbagage kan komme til at drille os og skabe afstand. Hvis vi ikke kender noget til livshistorien og dens mulige ansigt i nutiden, kan den komme til at skabe problemer og afstand i ægteskabet. I foredraget sættes der fokus på livsbagagens indvirkning i ægteskabet/parforholdet, og på hvordan vi kan håndtere det på en konstruktiv måde.

Kærlighed på vågeblus eller kogeblus
- om hvad der kan true kærligheden, og hvad der kan booste kærligheden

Ofte er vi ikke opmærksomme på, hvordan vi kommer til at sige nej til kærligheden i ægteskabet, og hvordan vi gør det svært for den anden at elske mig. Hvordan undgå dette? Og hvad skal der til, for at vi begge får det, vi længes efter i ægteskabet?

Selvværd og parforhold
I parforholdet og ægteskabet spiller vort selvbillede en rolle i, hvordan vi har det med hinanden og med os selv. Der kan være risiko for, at et negativt selvbillede kan blive forstærket i parforholdet, men samtidig giver parforholdet nogle gode rammer for en positiv udvikling i selvbilledet. I foredraget sættes fokus på, hvilke udfordringer der kan komme af lavt selvværd, og hvilke muligheder der er.

Stress - en udfordring i parforholdet
Stress er en af det moderne samfunds store udfordringer. Og i parforholdet er der en helt særlig udfordring, nemlig at det kan skabe yderligere stress med den forskel, der er på hvordan manden og konen forsøger at håndtere stress på. I foredraget sættes der dels fokus på stress og stressmekanismer og dels fokus på hvordan manden og konen har forskellige stresshåndterings-strategier, der kan give konflikter. I foredraget vises også et lille rollespil til demonstration af, hvordan det kan gå helt galt, og desuden hvordan små ændringer kan skabe en positiv forandring.

Familieliv

Familieliv under pres
Der er mange krav, som kan lægge pres på familielivet og skabe stress, både for forældre og for børn. Dette kan igangsætte negative spiraler, hvor trivslen rammes og hvor samhørigheden og trygheden i familien trues. Derfor kan vi have brug for gode strategier til at håndtere dette pres, og netop skabe gode rammer i familielivet til trivsel, tryghed og glæde.

Betydningen af nærvær i familien
Vi er som mennesker skabt til nærvær og relation med hinanden. Men der er også forhold, som kan true dette nærvær, særligt i det hektiske moderne samfund.

Barnets udvikling af et sundt selvbillede
Hvad skal der til for at børn i dag kan udvikle et sundt selvbillede? Om selvværd og selvtillid.

Børn og stress
Over de seneste 20 år er der sket en voldsom stigning i antallet af børn, der plages af stress. I foredraget sættes fokus på, hvad der kan skabe stress i børnehøjde men også på håndtering af børns stress.


Seksualitet

At forstå afhængighed af sex
Sex forbinder vi ofte med lyst, glæde og gode oplevelser. Men for nogle mennesker bliver seksualiteten til noget, der skaber smerte i deres liv, fordi de er fanget i seksuel afhængighed. Udvikling af seksuel afhængighed handler ikke om svag karakter, og kun sjældent handler det om forhøjet sexlyst. Sexafhængighed handler ofte om en (uhensigtsmæssig) strategi, hvor personen forsøger at løse følelsesmæssige dybe smerter.
I foredraget sættes fokus på, hvad seksuel afhængighed er, herunder afhængighedscyklussen. Der sættes desuden fokus på skyld og skam, som mange sexafhængige oplever. Der kan desuden inddrages perspektiver på det at være partner/ægtefælle til en sexafhængig.


Køn

Den maskuline rejse - om mandens epoker
At blive en mand er en lang rejse. At opdage og blive tryg i sin maskulinitet er et eventyr, som skal leves. Det er dog ikke altid let i det moderne samfund, hvor en del klassiske maskuline træk er blevet overflødige. Mandens udvikling kan betragtes ud fra nogle epoker med særlige karakteristika.

Mellem flink fyr og farlig fighter
At være mand i det moderne samfund kan være lidt af en udfordring. Er der overhovedet plads til maskuline træk og hvad vil det i det hele taget sige at være mand? Er der særlige maskuline træk, og hvordan kan jeg så bruge dem?

Den sårede maskulinitet
For langt de fleste mænd er der op gennem opvæksten 3 centrale spørgsmål, som vi forsøger at finde svar på, nemlig: Har jeg det, der skal til? Er jeg accepteret? Slår jeg til? Hvis disse spørgsmål ikke besvares ordentligt, så kan vi blive såret i maskuliniteten. Måske er vi slet ikke klar over det i voksenlivet, men forsøger alligevel at kompensere for disse sår, fx ved at arbejde meget eller ved at blive passive. I foredraget vil du både blive opmuntret og udfordret.


Sorg og krise

Når livet gør ondt
Om mekanismer og reaktionsmønstre i mødet med tab, traumer eller andet belastende. Fokus kan være på den kriseramte, eller på det at være nærtstående til et menneske i krise. Hvad sker der, og hvordan kan vi handle? Om destruktiv og konstruktiv trøst.

Forældre der har mistet et barn
At miste et barn kan være noget af den allerstørste smerte et menneske kan opleve. I foredraget fokuseres der på de særlige udfordringer som forældre, der mister et barn kan opleve. Der er også fokus på vandringer i sorgens land.
 
Sorg og krise
Om mekanismer og reaktionsmønstre i mødet med tab, traumer eller andet belastende. Fokus kan være på den kriseramte, eller på det at være nærtstående til et menneske i krise. Hvad sker der, og hvordan kan vi handle? Om destruktiv og konstruktiv trøst.

At møde et menneske i krise
Om mekanismer og reaktionsmønstre i mødet med tab, traumer eller andet belastende. Fokus kan være på den kriseramte, eller på det at være nærtstående til et menneske i krise. Hvad sker der, og hvordan kan vi handle? Om destruktiv og konstruktiv trøst.

Vandring i sorgens land
At miste en nærtstående gør noget ved os. Nogle oplever helt at miste fodfæste, andre oplever ikke de store reaktioner. I foredraget sættes fokus på tab og på de forskellige reaktioner, vi kan have på tab. Der sættes også fokus på følelser, der kan opstå i sorgen og på den lange vandring i sorgens land, som kan ligge foran.


Skyld, skam og tilgivelse

Sund og usund skyld og skam
Skyld og skamfølelser kan være sunde og konstruktivt regulerende følelser, men de kan også være usunde og nedbrydende følelser. I foredraget sættes foks på sund og usund skyld og skam og en skelnen mellem skyld og skam.

Skyld, skam og tilgivelsesprocesser
Skyld og skamfølelser kan være sunde og konstruktivt regulerende følelser, men de kan også være usunde og nedbrydende følelser. Tilgivelse kan virke som et uoverstigeligt bjerg, hvis vi er dybt krænkede, men der er hjælp at hente i tilgivelse som en proces. I foredraget sættes fokus på sund og usund skyld og skam og en skelnen mellem skyld og skam. Desuden sættes fokus på tilgivelse som en proces.

Psyke og tro

Krise i troen - troen i en krise
Når vi bliver ramt af svære ting såsom ulykker, tab, sygdom, svære lidelser eller belastninger, så kan vi komme i en krise. En krise er defineret ved, at vores sædvanlige ressourcer til at klare udfordringer og problemer ikke slår til. En krise vil ofte røre ved de dybere spørgsmål i livet fx omkring mening, livet og døden. Dermed vil trosmæssige dimensioner også blive berørt. For nogle vil en krise også kunne skabe en krise i troen og dermed bliver disse mennesker dobbelt ramt. For andre vil troen netop udgøre en ressource i mødet med en krise, som medfører, at personen bedre kommer gennem krisen.

Foredraget sætter fokus på troen som en ressource eller en udfordring i mødet med kriser.

Grænsefladerne mellem terapi og sjælesorg

Hvad er terapi og hvad er sjælesorg? Hvad er terapiens særlige styrke, og hvad er sjælesorgens særlige styrke? Hvor overlapper de hinanden, og hvor er det vigtigt at skelne mellem terapi og sjælesorg? Foredraget sætter fokus på et vanskeligt men også spændende spændingsfelt mellem sjælesorg og terapi.

Spændingsfeltet mellem tro og psyke
Hvad betyder troen for psyken, og hvad betyder psyken for troen? Hvordan kan troen være en ressource i mødet med kriser, og hvordan kan troen være en udfordring?


Selvbillede

Selvbillede - om at opdage min unikke værdi
Mange mennesker kæmper med mindreværd og tror at de oplever mindreværd, fordi de er mindre værd. Men mindreværd skyldes noget helt andet. I foredraget sættes fokus på årsager til mindreværd men også på, hvordan vi kan opdage den unikke værdi, vi har som personer.


Konflikter

Konflikter og konflikthåndtering
Konflikter på arbejdspladsen, i menigheden eller i familien. Hvad er dynamikkerne i konflikter, og hvordan kan vi blive bedre til at håndtere dem?


Depression

Depression og dens udfordringer
Depression er blevet vor tids folkesygdom. Foredraget sætter fokus på det mørke og den smerte, som den depressive oplever. Om symptomerne og mekanismerne i depressioner.

At stå ved siden af, når depressionen rammer
Depression er blevet vor tids folkesygdom. Foredraget sætter fokus på det mørke og den smerte, som den depressive oplever. Om symptomerne og mekanismerne i depressioner. Og om at være nærtstående.


Mobning

Mobning
Mobning handler ikke om onde mennesker men om onde mønstre.


EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
»Adventsretræte
 
06-12-2019 - 08-12-2019Retræte
 
Ådalen Retrætecenter, Randers
»Afskedsreception
 
18-12-2019Intern
 
Agapehuset
»Konference: Forebyg seksuelle overgreb i kirkelige miljøer
 
21-01-2020Konference
 
Brogaarden, Middelfart
»Foredrag ved Elli Kappelgaard
 
23-01-2020Foredrag
 
Familieudvalget i Vorgod-Barde IM
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
05-02-2020Foredrag
 
Kronen, Grindsted
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
17-02-2020Foredrag
 
Alderslyst i Silkeborg
»Foredrag ved Elli Kappelgaard
 
25-02-2020Foredrag
 
Møborg Missionshus
»Retræte i fastetiden
 
13-03-2020 - 15-03-2020Retræte
 
Sct. Birgitta Kloster, Maribo
© 2019 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger