Temadag for forældre der har mistet

Bemærk: Dette arrangement er overstået. Du finder aktuelle arrangementer i KALENDEREN.


Tilmelding

Tilmeldingsfristen er overskredet.
Ring til sekretariatet på tlf. 8680 6022 for at høre, om der er ledige pladser.
24. oktober 2020
Starttidspunkt: kl: 09:00
Sluttidspunkt: kl: 16:30
Arrangør:Agape
Sted:Agapehuset, Silkeborg
Oplægsholdere:Bodil Kappelgaard er uddannet psykolog og har gennem de seneste 10 år arbejdet som privatpraktiserende psykolog i Aarhus. Hun har selv mistet et nyfødt barn.

Daniel Søgaard Lind er præst i Aarhus Bykirke. Han er gift med Frida og far til 5 børn. De mistede Asger på 1 måned i 2007. Daniel har tidligere holdt oplæg i Landsforeningen Spædbarnsdød.
Pris:575 kr. pr. person for hele dagen alt inkl. Det er muligt at søge Agapes støttepulje, hvis økonomien er en udfordring.
Tilmelding inden:7. oktober 2020
Download:Folder med beskrivelse af temadagen

Beskrivelse:
At miste et barn
Nogle forældre mister et barn. Et lille barn, et voksent barn eller måske et ufødt barn. At miste et barn er som at miste noget afsig selv.
Hvorfor tillod Gud dette? Vrede og selvbebrejdelser kommer og går. Og de ord, vi møder, kan virke tomme eller ligefrem forkerte.
Hvordan lærer vi at leve livet på trods af de tab, der rammer os?

Agape ønsker med temadagen "At miste et barn" at skabe et forum for ligesindede. Et forum, hvor forældre, der har mistet et barn, kan møde hinanden i en ramme af kristent fællesskab, 
tryghed, omsorg og forbøn.
Gennem oplæg og udveksling af oplevelser og erfaringer er det vores håb, at deltagerne kan få hjælp til at komme et skridt videre i sorgen.
Temadagen er kun åben for forældre, der selv har prøvet at miste. Men alle, der har mistet, er velkomne, også selv om det er lang tid siden, det skete.


Styregruppen bag temadagen er tilstede hele dagen, og de har alle selv oplevet smerten ved at miste et barn. Anna og Palle Clausen mistede Mathias 5 uger gammel i 2005 pga. en medfødt hjertefejl, Birthe og Keld Schrøder-Thomsen mistede i 2005 Benjamin på 18 år ved en ulykke.


Det var godt at være sammen med andre, som selv har mistet. Vi var eet i sorgen over et elsket mistet barn.

Det var godt at tænde lys og sige navnet på den mistede person højt for andre og sig selv. Godt at det var helt ok at græde - være bitter - vred - og være der med følelsen af tomhed, skyld og skam eller en hvilken som helst følelse, uden at skulle undskylde eller forsvare sig - uden at blive "gjort forkert".

Der blev ingen prædiken, dog gav det at være sammen og dele mad, sorg, og stærke følelser en hjælp til at gå et skridt videre gennem det, jeg aldrig kommer over - men må gå igennem. Og jeg går der ikke alene. Det gav dagen en stærk understregning af.

Kærlig hilsen
Else Ø. Andersen

Program
9.00    Velkomst, kaffe og rundstykker
9.30    Præsentation af deltagere, udvalg og undervisere.

10.30  Tro trods tab og tvivl 
          Ved Daniel Søgaard Lind
          Oplæg til spørgsmål og samtale om, hvordan vi genvinder 
          tro og tillid til Gud, når vi har mistet et barn

12.00  Frokost

13.30  Sorgens udtryk - at være forandret som menneske
          Ved Bodil Kappelgaard
          - Hvad gør sorgen ved og med os?
          Oplæg om hvordan sorgen kan komme til udtryk.
          Hvordan vi ha?ndterer den.
          At vi for altid er forandrede som mennesker.
          Om sorgens udtryk, følelser og om forskellige reaktionsmåder.
          Herefter tid til spørgsmål (evt. gruppedrøftelse)

16.30  Afslutning
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
»Foredrag ved Elli Kappelgaard
 
28-10-2020Foredrag
 
Løsning-Korning
»Foredrag om kriseberedskab ved Annette Bech Vad
 
29-10-2020Foredrag
 
Strandby
»Inspirationsdag og generalforsamling (delvist aflyst)
 
14-11-2020Temadag
 
Online
»Adventsretræte 2020
 
04-12-2020 - 06-12-2020Retræte
 
Ådalen Retræte
»Personlig udvikling
 
15-01-2021 - 28-05-2021Kursus
 
Agapehuset, Silkeborg
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
10-02-2021Foredrag
 
Hvide Sande IM
»Frivilligdag
 
06-03-2021Temadag
 
Agape
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
19-03-2021Foredrag
 
Hjørnestenen, Silkeborg
© 2020 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger