Temadag for forældre der har mistet

24. oktober 2020
Starttidspunkt: kl: 09:00
Sluttidspunkt: kl: 16:30
Arrangør:Agape
Sted:Agapehuset, Silkeborg
Oplægsholdere:Bodil Kappelgaard er uddannet psykolog og har gennem de seneste 10 år arbejdet som privatpraktiserende psykolog i Aarhus. Hun har selv mistet et nyfødt barn.

Daniel Søgaard Lind er præst i Aarhus Bykirke. Han er gift med Frida og far til 5 børn. De mistede Asger på 1 måned i 2007. Daniel har tidligere holdt oplæg i Landsforeningen Spædbarnsdød.
Pris:575 kr. pr. person for hele dagen alt inkl. Det er muligt at søge Agapes støttepulje, hvis økonomien er en udfordring.
Tilmelding inden:1. oktober 2020
Download:Folder med beskrivelse af temadagen

Beskrivelse:
At miste et barn
Nogle forældre mister et barn. Et lille barn, et voksent barn eller måske et ufødt barn. At miste et barn er som at miste noget afsig selv.
Hvorfor tillod Gud dette? Vrede og selvbebrejdelser kommer og går. Og de ord, vi møder, kan virke tomme eller ligefrem forkerte.
Hvordan lærer vi at leve livet på trods af de tab, der rammer os?

Agape ønsker med temadagen "At miste et barn" at skabe et forum for ligesindede. Et forum, hvor forældre, der har mistet et barn, kan møde hinanden i en ramme af kristent fællesskab, 
tryghed, omsorg og forbøn.
Gennem oplæg og udveksling af oplevelser og erfaringer er det vores håb, at deltagerne kan få hjælp til at komme et skridt videre i sorgen.
Temadagen er kun åben for forældre, der selv har prøvet at miste. Men alle, der har mistet, er velkomne, også selv om det er lang tid siden, det skete.


Styregruppen bag temadagen er tilstede hele dagen, og de har alle selv oplevet smerten ved at miste et barn. Anna og Palle Clausen mistede Mathias 5 uger gammel i 2005 pga. en medfødt hjertefejl, Birthe og Keld Schrøder-Thomsen mistede i 2005 Benjamin på 18 år ved en ulykke.


Det var godt at være sammen med andre, som selv har mistet. Vi var eet i sorgen over et elsket mistet barn.

Det var godt at tænde lys og sige navnet på den mistede person højt for andre og sig selv. Godt at det var helt ok at græde - være bitter - vred - og være der med følelsen af tomhed, skyld og skam eller en hvilken som helst følelse, uden at skulle undskylde eller forsvare sig - uden at blive "gjort forkert".

Der blev ingen prædiken, dog gav det at være sammen og dele mad, sorg, og stærke følelser en hjælp til at gå et skridt videre gennem det, jeg aldrig kommer over - men må gå igennem. Og jeg går der ikke alene. Det gav dagen en stærk understregning af.

Kærlig hilsen
Else Ø. Andersen

Program
9.00    Velkomst, kaffe og rundstykker
9.30    Præsentation af deltagere, udvalg og undervisere.

10.30  Tro trods tab og tvivl 
          Ved Daniel Søgaard Lind
          Oplæg til spørgsmål og samtale om, hvordan vi genvinder 
          tro og tillid til Gud, når vi har mistet et barn

12.00  Frokost

13.30  Sorgens udtryk - at være forandret som menneske
          Ved Bodil Kappelgaard
          - Hvad gør sorgen ved og med os?
          Oplæg om hvordan sorgen kan komme til udtryk.
          Hvordan vi ha?ndterer den.
          At vi for altid er forandrede som mennesker.
          Om sorgens udtryk, følelser og om forskellige reaktionsmåder.
          Herefter tid til spørgsmål (evt. gruppedrøftelse)

16.30  Afslutning
EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
20-08-2020Foredrag
 
Bethania IMU, Aarhus
»Webinar: Den løsningsorienterede samtale i parforholdet
 
26-08-2020Kursus
 
Online
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
27-08-2020Foredrag
 
Olgasvej 14, Vejle
»Webinar: Den løsningsorienterede samtale i parforholdet
 
27-08-2020Kursus
 
Online
»PsykTro 10 års jubilæum - Smerten og Troen
 
12-09-2020Psyktro
 
Vejle Missionshus, Olgasvej 14, Vejle
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
01-10-2020Foredrag
 
Cafe Kilden i Herning
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
07-10-2020Foredrag
 
Farsø
»Temadag for forældre der har mistet
 
24-10-2020Temadag
 
Agapehuset, Silkeborg
© 2020 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger