Sjælesorgskursus 2021

18. august 2021 - 15. december 2021
Starttidspunkt: kl: 12:00
Sluttidspunkt: kl: 12:00
Arrangør:Agape, Sct. Michaelis Kirke og Sjaelesorg.dk
Sted:Sct. Michaelis Kirke i Fredericia
Kursusleder:Annette Bech Vad, Landsleder i Agape, og Dan Månsson, teolog og sjælesørger.
På kurset underviser også Agape-psykologerne Elli Kappelgaard og Rebecca Schønherr Thomsen.
Pris:5.000 kroner
Emne:Sjælesorg

Beskrivelse:Sjælesorgskurset består af syv samlinger med tre ugers mellemrum. Tiden mellem samlingerne bruges til refleksion, træning og forberedelse. Der er ingen pligt-læsning, men en del anbefalet litteratur vil øge udbyttet af undervisningen.

Download litteraturliste her

Datoer:
 • Onsdag den 18. august 2021 klokken 18-21
 • Onsdag den 8. september klokken 18-21
 • Lørdag den 25. september klokken 9-16
 • Onsdag den 13. oktober klokken 18-21
 • Onsdag den 3. november klokken 18-21
 • Onsdag den 24. november klokken 18-21
 • Onsdag den 15. december 2021 klokken 18-21

PRIS
5.000 kroner per deltager. Dertil evt. udgifter til relevant/anbefalet litteratur.

TILSKUD
Du kan evt. søge tilskud hos din arbejdsgiver eller det sted, du er sjælesørger.
Er finansieringen en udfordring, kan du søge tilskud ved Agapes støttepulje.
Læs mere om støttepuljen her.

TILLÆG TIL KURSET
I tillæg til kurset kan deltagere, som ønsker yderligere refleksion vedrørende egen sjælesorgspraksis, modtage individuel supervision undervejs og/eller efterfølgende hos Dan Månsson. Prisen er 650 kroner per vejledningstime. Fokus her er sjælesørgerens person og arbejdsmåde - ikke konfidentens livssituation.

Program:

1. SAMLING - onsdag den 18. august 2021 kl. 18.00 - 21.00
 • Intro til kurset og sjælesorgens arena v/Dan K. Månsson
 • Deltagerpræsentation og forventningsafstemning v/Annette Bech Vad
 • Sjælesorgens teologiske grundlag - en trinitarisk sjælesorgsmodel v/Dan K. Månsson
 • 'Spilleregler', reflekterende team og læringsmål for kurset v/Annette Bech Vad

2. SAMLING - Onsdag den 8. september 2019 kl. 18.00 - 21.00
 • Indføring i sjælesorgens mangfoldige praksis v/Dan K. Månsson
 • Tavshedspligt - Om rammerne for en samtale, samtalens asymmetri og sjælesørgerens ansvar for samtalen v/Annette Bech Vad
 • Samtalens midler - med særlig vægt på bibelbrug v/Dan K. Månsson 

3. SAMLING - Lørdag den 25. september 2021 kl. 9.00 - 16.00
 • Forældre-, guds- og selvbillede - religionspsykologi i sjælesorgen v/Dan K. Månsson
 • Identitet - en udfordring til sjælesorgen v/Dan K. Månsson
 • Follow Up: Læringsmål v/Annette Bech Vad
 • Grænsefladerne mellem sjælesorg og terapi v/Rebecca
 • Sjælesørgerens mandat, person og rolle v/Annette Bech Vad 

4. SAMLING - Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 18.00 - 21.00
 • Psykiske problemstillingers betydning for det sjælesørgeriske møde - grænsefeltet mellem behandling/terapi og sjælesorg v/Elli Kappelgaard  

5. SAMLING - Onsdag den 3. november 2021 kl. 18.00 - 21.00
 • Det lidende menneske - Teodicé som sjælesørgerisk udfordring v/Dan K. Månsson
 • Troens betydning i mødet med kriser v/Annette Bech Vad
 • Det skamfulde menneske - skellet mellem skyld og skam, nyere opmærksomhed på skammens betydning v/Annette Bech Vad 

6. SAMLING - Onsdag den 24. november 2021 kl. 18.00 - 21.00
 • Det afhængige menneske - om vejen fra livsudfoldelse til livsbegrænsning, fra benægtelse til erkendelse og vejen ud af afhængighed v/Dan K. Månsson
 • Det krænkede menneske - skyld og tilgivelse. Krænkelsens kendetegn og vejen til heling og forsoning v/Dan K. Månsson
 • Konflikthåndtering - fra en sjælesørgerisk vinkel v/Dan K. Månsson 

7. SAMLING - Onsdag den 15. december 2021 kl. 18.00 - 21.00
 • Det sørgende menneske - sorgteori og sorgprocessen v/ Annette Bech Vad
 • Tag vare på dig selv - opmærksomhed på sjælesorgens indtryk v/Dan K. Månsson
 • Betydning af vejledning for sjælesørgeren v/Annette Bech Vad
 • Usunde og grænseoverskridende relationer i sjælesorgen v/Dan K. Månsson
 • Opsamling v/Annette Bech Vad

UNDERVISERE PÅ KURSET

Dan K. Månsson, cand. theol. med videreuddannelse i sjælesorg fra Norge. Dan er indehaver af sjaelesorg.dk og tilbyder personlig sjælesorg, kurser og faglig vejledning for andre sjælesørgere. Dan er underviser og kursusleder.

Elli Kappelgaard, psykolog i Agape, underviser på sjælesorgskurset.


Annette Bech Vad, landsleder i Agape, underviser og kursusleder. Rebecca Schønherr Thomsen, psykolog i Agape, underviser på sjælesorgskurset.

EmailFacebookGoogleLinkedInTwitterPrint
»Frivilligdag
 
06-03-2021Temadag
 
Agape
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
12-03-2021Foredrag
 
Hjørnestenen, Silkeborg
»Påskeretræte 2021
 
09-04-2021 - 11-04-2021Retræte
 
Ådalen Retræte i Randers
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
19-05-2021Foredrag
 
Kibæk
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
26-05-2021Foredrag
 
Hedensted IM
»Annette Bech Vad er gæsteprædikant i Sct. Michaelis Kirke
 
30-05-2021Foredrag
 
Sct. Michalis Kirke i Fredericia
»Foredrag ved Annette Bech Vad
 
04-06-2021Foredrag
 
Mørkholt, IM's Årsmødefestival
»Foredrag: Hvordan kan tro og psyke påvirke hinanden?
 
09-06-2021Foredrag
 
Hvidekilde
© 2021 Foreningen Agape | Kontaktoplysninger